Wysyłka od Producenta

Dzięki porozumieniu zawartemu z producentami, wysyłką do naszego klienta, każdego produktu, zakupionego w naszym sklepie zajmuje się dany producent. Wysłanie towaru wprost z magazynu producenta do naszych klientów, minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Unikamy w ten sposób niepotrzebnego ryzyka, związanego z transportem towarów pomiędzy magazynami, naszym producenta, a klientem. 

Warunek dostawy

Dostawa odbywa się samochodem dostawczym lub ciężarowym wyposażonym w windę wyładowczą. Towar znajduje się na paletach. Warunkiem rozładunku towaru jest posiadanie przez klienta utwardzonego placu (beton, kostka brukowa), po którym może poruszać się wózek do przewozu palet. Dostawa nie obejmuje ręcznego wniesienia towaru przez kuriera.

Ceny wysyłek

Ceny wysyłek, oblicza każdorazowo nasz system, w momencie dodania produktu do koszyka. Możesz dodać towar do koszyka, w celu sprawdzenia kosztu wysyłki. Niektóre produkty, możemy zaoferować z opcją darmowej wysyłki, po przekroczeniu odpowiedniego progu wartości zamówienia.

Odbiór zakupionego towaru od kuriera

  1. Koniecznie osobiście dokonaj odbioru zakupionego towaru od kuriera/przewoźnika. 
  2. Dokładnie sprawdź przesyłkę pod kątem uszkodzeń, które według ciebie mogły nastąpić podczas transportu.
  3. Sprawdzenie przesyłki w momencie odbioru jest ważne, w przypadku zaistnienia uszkodzeń o których wspominamy niżej.

Co gdy towar przyjedzie uszkodzony?

  1. W obecności kuriera sporządź protokół szkody. Każdy przewoźnik powinien mieć wzór protokołu przy sobie. 
  2. Prześlij nam pocztą lub za pomocą poczty email, skan wypełnionego w obecności przewoźnika protokołu.
  3. Prześlij nam pocztą email zdjęcia każdego uszkodzenia.
  4. Masz na to 3 dni, gdyż musimy jak najszybciej dochodzić naszych praw od przewoźnika.
  5. Jeśli uszkodzenie zostanie dostrzeżone do 3 dni po dacie doręczenia, ciągle istnieje możliwość sporządzenia z kurierem protokołu szkody.

Gdy dopełnisz tych formalności, producent bezkosztowo dośle Ci uszkodzoną część zakupionego towaru.